V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Poradové číslo Predmet obstarávania Dátum zverejnenia Stiahnuť
06. 3a/2023 Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže ,,Pozemok parc. číslo 2435/5, k. ú. Poprad - predaj" 23.02.2023 pdf
05. 2a/2023 Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže ,,Pozemok parc. číslo 2435/11, k. ú. Poprad - predaj" 23.02.2023 pdf
04. 1a/2023 Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže ,,Pozemok parc. číslo 475, k. ú. Kežmarok - predaj" 23.02.2023 pdf
03. 3/2023 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ,,Pozemok parc. číslo 2435/5, k. ú. Poprad - predaj" 31.01.2023 pdf
02. 2/2023 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ,,Pozemok parc. číslo 2435/11, k. ú. Poprad - predaj" 31.01.2023 pdf
01. 1/2023 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ,,Pozemok parc. číslo 475, k. ú. Kežmarok - predaj" 31.01.2023 pdf
02. 1a/2022 Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže ,,Kancelárske priestory a pozemok, k. ú. Poprad - predaj" 14.06.2022 pdf
01. 1/2022 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ,,Kancelárske priestory a pozemok, k. ú. Poprad - predaj" 25.05.2022 pdf
10. 3a/2021 Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže ,,Ryža lúpaná dlhozrnná, úroda 2015 - vyskladnenie" 09.11.2021 pdf
10. 3/2021 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ,,Ryža lúpaná dlhozrnná, úroda 2015 - vyskladnenie" 26.10.2021 pdf
09. 2a/2021 Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda 2019 - vyskladnenie" 20.10.2021 pdf
09. 2a/2021 Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda 2019 - vyskladnenie" 20.10.2021 pdf
08. 2/2021 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda 2019 - vyskladnenie" 29.09.2021 pdf
08. 2/2021 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda 2019 - vyskladnenie" 29.09.2021 pdf
07. 1f/2021 Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda 2017 - vyskladnenie" 04.06.2021 pdf
06. 1e/2021 Príloha č. 13-9 k Oznámeniu o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda 2017 - vyskladnenie" 14.05.2021 pdf
05. 1d/2021 Príloha č. 13-8 k Oznámeniu o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda 2017 - vyskladnenie" 14.05.2021 pdf
04. 1c/2021 Príloha č. 13-7 k Oznámeniu o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda 2017 - vyskladnenie" 14.05.2021 pdf
03. 1b/2021 Príloha č. 13-2 k Oznámeniu o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda 2017 - vyskladnenie" 14.05.2021 pdf
02. 1a/2021 Príloha č. 13-1 k Oznámeniu o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda 2017 - vyskladnenie" 14.05.2021 pdf
Zobrazenie 1 až 20 z 84 (5 stránok)