V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Poradové číslo Predmet obstarávania Dátum zverejnenia Stiahnuť
02. 1a/2022 Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže ,,Kancelárske priestory a pozemok, k. ú. Poprad - predaj" 14.06.2022 pdf
01. 1/2022 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ,,Kancelárske priestory a pozemok, k. ú. Poprad - predaj" 25.05.2022 pdf
10. 3a/2021 Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže ,,Ryža lúpaná dlhozrnná, úroda 2015 - vyskladnenie" 09.11.2021 pdf
10. 3/2021 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ,,Ryža lúpaná dlhozrnná, úroda 2015 - vyskladnenie" 26.10.2021 pdf
09. 2a/2021 Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda 2019 - vyskladnenie" 20.10.2021 pdf
09. 2a/2021 Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda 2019 - vyskladnenie" 20.10.2021 pdf
08. 2/2021 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda 2019 - vyskladnenie" 29.09.2021 pdf
08. 2/2021 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda 2019 - vyskladnenie" 29.09.2021 pdf
07. 1f/2021 Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda 2017 - vyskladnenie" 04.06.2021 pdf
06. 1e/2021 Príloha č. 13-9 k Oznámeniu o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda 2017 - vyskladnenie" 14.05.2021 pdf
05. 1d/2021 Príloha č. 13-8 k Oznámeniu o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda 2017 - vyskladnenie" 14.05.2021 pdf
04. 1c/2021 Príloha č. 13-7 k Oznámeniu o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda 2017 - vyskladnenie" 14.05.2021 pdf
03. 1b/2021 Príloha č. 13-2 k Oznámeniu o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda 2017 - vyskladnenie" 14.05.2021 pdf
02. 1a/2021 Príloha č. 13-1 k Oznámeniu o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda 2017 - vyskladnenie" 14.05.2021 pdf
01. 1/2021 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda 2017 - vyskladnenie" 14.05.2021 pdf
2. 1a/2020 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk ,,Pšenica potravinárska, úroda 2015 a 2016 - vyskladnenie" - opakovaná 26.02.2020 pdf
1. 1/2020 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda - 2015 a 2016 - vyskladnenie" - opakovaná 03.01.2020 pdf
4. 2a/2019 Informácia o zrušení obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda - 2015 a 2016 - vyskladnenie" 31.12.2019 pdf
3. 2/2019 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda - 2015 a 2016 - vyskladnenie" 02.12.2019 pdf
2. 1a/2019 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk ,,Pšenica potravinárska, úroda 2013 a 2015 - vyskladnenie" 18.02.2019 pdf
Zobrazenie 1 až 20 z 78 (4 stránok)