V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Poradové číslo Predmet obstarávania Dátum zverejnenia Stiahnuť
1. 1/2019 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda - 2013 a 2015 - vyskladnenie" 21.01.2019 pdf
19. 8b/2018 Informácia o zrušení zákazky s nízkou hodnotou "Uskutočnenie zámeny ryže lúpanej" - opakovaná II 09.11.2018 pdf
18. 8a/2018 Prílohy vo formáte .docx pre "Výzva na predloženie ponuky "Uskutočnenie zámeny ryže lúpanej"" - opakovaná II 16.10.2018 docx
17. 8/2018 Výzva na predloženie ponuky "Uskutočnenie zámeny ryže lúpanej" - opakovaná II 16.10.2018 pdf
16. 7b/2018 Informácia o zrušení zákazky s nízkou hodnotou "Uskutočnenie zámeny ryže lúpanej" - opakovaná 16.10.2018 pdf
15. 7a/2018 Prílohy vo formáte .docx pre "Výzva na predloženie ponuky "Uskutočnenie zámeny ryže lúpanej"" - opakovaná 24.09.2018 docx
14. 7/2018 Výzva na predloženie ponuky "Uskutočnenie zámeny ryže lúpanej" - opakovaná 24.09.2018 pdf
13. 6b/2018 Informácia o zrušení zákazky s nízkou hodnotou "Uskutočnenie zámeny ryže lúpanej" 24.09.2018 pdf
12. 6a/2018 Prílohy vo formáte .docx pre "Výzva na predloženie ponuky "Uskutočnenie zámeny ryže lúpanej"" 03.09.2018 docx
11. 6/2018 Výzva na predloženie ponuky "Uskutočnenie zámeny ryže lúpanej" 03.09.2018 pdf
10. 5a/2018 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk ,,Pšenica potravinárska, úroda 2014 - vyskladnenie" III. 11.05.2018 pdf
9. 5/2018 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda 2014 - vyskladnenie" III. 12.04.2018 pdf
8. 4a/2018 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk ,,Pšenica potravinárska, úroda 2014 - vyskladnenie" II. 04.04.2018 pdf
7. 3a/2018 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk ,,Pšenica potravinárska, úroda 2014 - vyskladnenie" 26.03.2018 pdf
6. 4/2018 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda - 2014 - vyskladnenie" II. 14.03.2018 pdf
5. 3/2018 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda - 2014 - vyskladnenie" 09.03.2018 pdf
4. 2a/2018 Informácia o zrušení OVS ,,Pšenica potravinárska, úroda 2014 - vyskladnenie - opakovaná" 07.03.2018 pdf
3. 2/2018 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda 2014 - vyskladnenie - opakovaná" 14.02.2018 pdf
2. 1a/2018 Informácia o zrušení OVS ,,Pšenica potravinárska, úroda 2014 - vyskladnenie" 13.02.2018 pdf
1. 1/2018 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda 2014 - vyskladnenie" 25.01.2018 pdf
Zobrazenie 21 až 40 z 78 (4 stránok)