V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Poradové číslo Predmet obstarávania Dátum zverejnenia Stiahnuť
19. 7c/2017 Obchodné podmienky k Výzve na predloženie ponuky "Rekonštrukcia bleskozvodných zariadení v areáli OS Kežmarok" 04.05.2017 pdf
18. 7b/2017 Obchodné podmienky k Výzve na predloženie ponuky "Rekonštrukcia bleskozvodných zariadení v areáli OS Kežmarok" vo formáte .docx 04.05.2017 docx
17. 7a/2017 Prílohy k Výzve na predloženie ponuky "Rekonštrukcia bleskozvodných zariadení v areáli OS Kežmarok" vo formáte .docx 04.05.2017 docx
16. 7/2017 Výzva na predloženie ponuky "Rekonštrukcia bleskozvodných zariadení v areáli OS Kežmarok" 04.05.2017 pdf
7. 4a/2017 Prílohy vo formáte .docx pre "Výzva na predloženie ponuky - Uskutočnenie zámeny šošovice jedlej" 18.04.2017 docx
6. 4/2017 Výzva na predloženie ponuky - Uskutočnenie zámeny šošovice jedlej 18.04.2017 pdf
4. 3/2017 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - vyskladnenie pšenice potravinárskej, úroda 2013 18.04.2017 pdf
3. 2/2017 Modernizácia (rekonštrukcia) priemyselného prietokového váhového systému v OS Púchov 22.02.2017 pdf
2. 1a/2017 Pšenica potravinárska, úroda 2013 - vyskladnenie - Informácia o výsledku vyhodnotenia súťažných návrhov 21.02.2017 pdf
1. 1/2017 Pšenica potravinárska, úroda 2013 – vyskladnenie 16.01.2017 pdf
7. 3b/2016 Výmena okien Obilného sila v Kežmarku – Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 21.06.2016 pdf
4. 2a/2016 Ryža lúpaná – zámená – Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14.06.2016 pdf
2. 1a/2016 Šošovica jedlá – zámená – Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky 14.06.2016 pdf
6. 3a/2016 Výmena okien Obilného sila v Kežmarku – Príloha č.4 10.06.2016 pdf
5. 3/2016 Výmena okien Obilného sila v Kežmarku 10.06.2016 pdf
3. 2/2016 Ryža lúpaná – zámena 27.05.2016 pdf
1. 1/2016 Šošovica jedlá – zámena 27.05.2016 pdf
7. 5a/2015 Šošovica jedlá, úroda 2011 – vyskladnenie – Príloha č.2 28.07.2015 pdf
6. 5/2015 Šošovica jedlá, úroda 2011 – vyskladnenie 28.07.2015 pdf
5. 4/2015 Pšenica potravinárska, úroda 2009 a 2010 – vyskladnenie 01.06.2015 pdf
Zobrazenie 61 až 80 z 84 (5 stránok)