V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Poradové číslo Predmet obstarávania Dátum zverejnenia Stiahnuť
4. 3/2015 Šošovica jedlá, úroda 2011 – vyskladnenie 01.06.2015 pdf
3. 2a/2015 Ryža lúpaná, úroda 2011 – vyskladnenie – Príloha č.1 – Certifikát kvality 06.05.2015 pdf
2. 2/2015 Ryža lúpaná, úroda 2011 – vyskladnenie 21.04.2015 pdf
1. 1/2015 Šošovica jedlá, úroda 2011 – vyskladnenie 21.04.2015 pdf
Zobrazenie 81 až 84 z 84 (5 stránok)