Naša akciová spoločnosť Poľnonákup TATRY, a.s., Kežmarok bola založená v júni 1997 rozhodnutím jediného akcionára, a to ústredným orgánom štátnej správy – Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky. Novovytvorená akciová spoločnosť ako 100% dcéra SŠHR SR prevzala práva a povinnosti štátneho podniku Poľnonákup TATRY, ktorý bol do júna 1997 vo výlučnej zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Akciová spoločnosť Poľnonákup TATRY ako 100% dcéra SŠHR SR prioritne plní úlohy, ktoré dostáva od svojho výlučného zriaďovateľa v rámci plnenia ročných plánovaných úloh. Naša akciová spoločnosť plní pre svojho zriaďovateľa predovšetkým úlohy v rámci realizácie plánovaných obmien agro komodít ako strategických rezerv štátu v rámci nariadení vlády SR pre potravinovú bezpečnosť štátu. Bezprostredne pod svojou správou realizuje obmeny a uskladnenie kľúčovej agro komodity SŠHR SR, a to pšenice potravinárskej v objemoch stanovených nariadením vlády SR a odporúčaním európskej komisie. Sprostredkovanie na základe mandátnej zmluvy zabezpečuje pravidelné obmeny ostatných strategických agro komodít.

Zároveň naša akciová spoločnosť Poľnonákup TATRY, a.s., Kežmarok v rámci svojej samostatnej obchodnej činnosti realizuje predaj kŕmnych zmesí a potrieb pre farmárov prioritne v regióne Spiša. Prvoradým cieľom našej spoločnosti je dodávať zákazníkom kvalitné výrobky, vyhovujúce legislatívnym požiadavkám tak, aby boli uspokojené potreby a očakávania zákazníka, pre získanie dôvery v schopnosť organizácie.

Doplnkovou komerčnou aktivitou akciovej spoločnosti je aj poskytovanie agro služieb pre menšie poľnohospodárske subjekty, prioritne v regióne Spiša ako je čistenie, sušenie a dočasné skladovanie vybraných druhov agro komodít (pšenice, raž, jačmeň, ovos, repka olejná, kukurica).

Akciová spoločnosť má vo výlučnom vlastníctve agro areál OS Kežmarok, v majetkovom spoluvlastníctve so svojím zriaďovateľom areál OS Poprad a v dlhodobej správe na základe Zmluvy o ochraňovaní tri areály vo výlučnom vlastníctve zriaďovateľa, a to areály OS Púchov (okr. Púchov), OS Breziny (okr. Zvolen), OS Hontianske Nemce (okr. Krupina).