Ponúkaný tovar vieme doručiť aj priamo na adresu objednávateľa (mimo predajne v Kežmarku a v Poprade) pri objednávke kŕmnych zmesí nad 1 000kg.

Cena za dopravu bude vypočítaná individuálne, podľa vzdialenosti miesta dodania a sídla spoločnosti v Kežmarku.

Úhrada pri individuálnej donáške môže byť realizovaná buď úhradou faktúry vystavenou vopred ( najneskôr 1 pracovný deň pred dňom doručenia) alebo úhradou v hotovosti pri preberaní tovaru.

O možnostiach individuálnej dopravy sa môžete informovať na telefónnom čísle: +421 915 929 659.