Predstavenstvo:

Predseda predstavenstva:

Mgr. Marek Juro
Kukorelliho 1504/46
066 01 Humenné

Vznik funkcie: 22. 05. 2020

Člen predstavenstva:

Ing. Tomáš Pavlenko, PhD.
091 01 Vojtovce 22

Vznik funkcie: 16. 01. 2024

Člen predstavenstva:

Mgr. Branko Péchy
Seleziánska 3
010 01 Žilina

Vznik funkcie: 16. 01. 2024Dozorná rada:

Predseda dozornej rady:

JUDr. Dušan Kyseľ

J. Wolkerova 2237/35

052 05 Spišská Nová Ves

Vznik funkcie: 01. 08. 2020

Člen dozornej rady:

JUDr. Marek Siranko
Bajzova 3
821 08 Bratislava

Vznik funkcie: 16. 01. 2024

Člen dozornej rady:

Mgr. Edita Širillová
Platanová 2
900 42 Miloslavov

Vznik funkcie: 16. 01. 2024