V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Poradové číslo Predmet obstarávania Dátum zverejnenia Stiahnuť
3. 1. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže ,,Cukor kryštálový, rok 2012 - vyskladnenie" 20.06.2024 pdf
3. Oznámenie o vyhlásení OVS - Cukor kryštálový, rok 2012 - vyskladnenie 31.05.2024 pdf
2. 1. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda 2018 - vyskladnenie" 29.05.2024 pdf
2. Oznámenie o vyhlásení OVS - Pšenica potravinárska, úroda 2018 - vyskladnenie 16.05.2024 pdf
Zobrazenie 1 až 4 z 4 (1 stránok)