V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Poradové číslo Predmet obstarávania Dátum zverejnenia Stiahnuť
6. 4/2018 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda - 2014 - vyskladnenie" II. 14.03.2018 pdf
5. 3/2018 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda - 2014 - vyskladnenie" 09.03.2018 pdf
4. 2a/2018 Informácia o zrušení OVS ,,Pšenica potravinárska, úroda 2014 - vyskladnenie - opakovaná" 07.03.2018 pdf
3. 2/2018 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda 2014 - vyskladnenie - opakovaná" 14.02.2018 pdf
2. 1a/2018 Informácia o zrušení OVS ,,Pšenica potravinárska, úroda 2014 - vyskladnenie" 13.02.2018 pdf
1. 1/2018 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže ,,Pšenica potravinárska, úroda 2014 - vyskladnenie" 25.01.2018 pdf
24. 8b/2017 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk "Uskutočnenie zámeny šošovice jedlej" 23.11.2017 pdf
23. 8a/2017 Prílohy vo formáte .docx pre "Výzva na predloženie ponuky "Uskutočnenie zámeny šošovice jedlej"" 27.10.2017 docx
22. 8/2017 Výzva na predloženie ponuky "Uskutočnenie zámeny šošovice jedlej" 27.10.2017 pdf
21. 7e/2017 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk "Rekonštrukcia bleskozvodných zariadení v areáli OS Kežmarok" 06.09.2017 pdf
15. 6c/2017 Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky "Uskutočnenie zámeny ryže lúpanej" 23.06.2017 pdf
14. 6b/2017 Informácia o vyhodnotení ponuk "Uskutočnenie zámeny ryže lúpanej" 23.06.2017 pdf
13. 6a/2017 Prílohy vo formáte .docx pre "Výzva na predloženie ponuky "Uskutočnenie zámeny ryže lúpanej" 08.06.2017 docx
12. 6/2017 Výzva na predloženie ponuky "Uskutočnenie zámeny ryže lúpanej" 08.06.2017 pdf
11. 5a/2017 Pšenica potravinárska, úroda 2013 - "vyskladnenie" - opakovaná - informácia o výsledku vyhodnotenia súťažných návrhov 08.06.2017 pdf
10. 5/2017 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže "Pšenica potravinárska, úroda 2013 vyskladnenie" – opakovaná 18.05.2017 pdf
20. 7d/2017 Korigend Vyzvy na predloženie ponuky "Rekonštrukcia bleskozvodných zariadení v areáli OS Kežmarok" 09.05.2017 pdf
9. 4c/2017 Odovodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky "Uskutočnenie zámeny šošovice jedlej" 09.05.2017 pdf
8. 4b/2017 Informácia o vyhodnotení ponúk "Uskutočnenie zámeny šošovice jedlej" 09.05.2017 pdf
5. 3a/2017 Informácia o zrušení OVS "Pšenica potravinárska, úroda 2013 - vyskladnenie" 09.05.2017 pdf
Zobrazenie 41 až 60 z 84 (5 stránok)